Απόσυρση αυτοκινήτων 2018

Η απόσυρση ενός παλιού αυτοκινήτου το 2018 είναι κάτι που ωφελεί το περιβάλλον με πολλούς τρόπους. Για παράδειγμα, ένα ρυπογόνο μοντέλο με πολλά χρόνια «στην πλάτη» του, εκπέμπει βλαβερά καυσαέρια σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ένα σύγχρονο και βέβαια δεν ξεχνάμε ότι έως και το 98% κάθε αυτοκινήτου μπορεί να ανακυκλωθεί πλήρως.

Πλησιάζοντας στο τέλος του έτους, που πολλοί αποφασίζουν να πάρουν ένα νέο αυτοκίνητο, υπενθυμίζουμε στους ιδιοκτήτες ότι μπορούν να προβούν σε αυτή την απλή διαδικασία. Η διορία είναι μέχρι και τις 20 Δεκέμβρη και τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν, είναι τα εξής:

Δικαιολογητικά

Σε περίπτωση που το όχημα ανήκει σε ιδιώτη, ο ιδιοκτήτης πρέπει να προσκομίσει την άδεια του αυτοκινήτου, τις δύο πινακίδες κυκλοφορίας και την αστυνομική του ταυτότητα. Αν πρόκειται για φορτηγό, απαιτείται μια υπεύθυνη δήλωση επικυρωμένη από δημόσια αρχή, για τη διαγραφή του και το βιβλίο μεταφορών του.

Ομόρρυθμες, Ετερόρρυθμες Εταιρείες και Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης θα χρειαστούν επιπλέον φωτοτυπία καταστατικού εταιρείας και αν πρόκειται για Ανώνυμη Εταιρεία είναι απαραίτητη μια φωτοτυπία ΦΕΚ εκπροσώπησης, φωτοτυπία ΦΕΚ σύστασης και απόσπασμα πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου περί απόφασης οριστικής διαγραφής του οχήματος.

Δείτε τα δικαιολογητικά απόσυρσης εδώ

Πού απευθύνομαι

Παραδίδουμε το αυτοκίνητο σε ένα από τα 143 συμβεβλημένα κέντρα που υπάρχουν στην Ελλάδα, τα οποία καλύπτουν γεωγραφικά το μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Η ανακύκλωση – απόσυρση αυτοκινητων Λαγκάδα είναι συμβεβλημένο

Τι προσέχουμε

Δεν υπάρχουν παγίδες στη διαδικασία απόσυρσης του παλιού μας αυτοκινήτου. Απλώς, φροντίζουμε να μη χάσουμε το πιστοποιητικό καταστροφής, ώστε να μη ταλαιπωρηθούμε με τυχόν μηχανογραφικά λάθη και βέβαια, δεν παραλείπουμε να εξοφλήσουμε χρωστούμενα τέλη κυκλοφορίας, αν υπάρχουν, καθώς το αυτοκίνητό μας δεν θα είναι δυνατόν να ανακυκλωθεί.

Τέλος, θυμίζουμε και πάλι ότι η διορία για κάθε έτος είναι μέχρι και τις 20 του Δεκέμβρη. Για περισσότερες πληροφορίες περί της απόσυρσης αλλά και τις απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις, επισκεφθείτε το επίσημο site του Ε.Δ.Ο.Ε., την αστική, μη κερδοσκοπική εταιρεία που ιδρύθηκε το 2004 από τους επίσημους εισαγωγείς αντιπροσώπους οχημάτων με σκοπό την οργάνωση και τη λειτουργία του μοναδικού συστήματος ανακύκλωσης και εναλλακτικής διαχείρισης των αυτοκινήτων.

Λίγα λόγια για την ανακύκλωση

Η απόσυρση του αυτοκινήτου μας ωφελεί πολλαπλά το περιβάλλον αφού μειώνεται η ρύπανση του νερού κατά 76%, η ατμοσφαιρική ρύπανση κατά 86%, εξοικονομούνται πρώτες ύλες κατά 90%, μειώνονται τα απόβλητα εξόρυξης κατά 97% και η κατανάλωση νερού κατά 40%.