ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Γιατί να ανακυκλώσω το αυτοκίνητο μου;

Η ανακύκλωση των οχημάτων συνεισφέρει σημαντικά στην προστασία του περιβάλλοντος, αφού η αξιοποίηση όλων των ανακυκλώσιμων υλικών που θα αφαιρεθούν από τα οχήματα επαναχρησιμοποιούνται για τη δημιουργία άλλων εξίσου χρήσιμων προϊόντων. Επίσης, για κάθε όχημα το οποίο ανακυκλώνεται αποφεύγεται η μόλυνση του περιβάλλοντος με την απόρριψη περίπου 10 κιλών ορυκτελαίου, 3 κιλών οξέων μπαταρίας, 7 κιλών μολύβδου, 40 κιλών εύφλεκτων ελαστικών, 1 κιλού αμιάντου και πολλών ακόμα άκρως επιβλαβών ουσιών.

Επιπλέον αποδεσμεύονται αρκετές εκατοντάδες πολύτιμες θέσεις στάθμευσης που είναι κατειλημμένες από ακινητοποιημένα οχήματα και ανατροφοδοτούμε τη βιομηχανία με πρώτες ύλες, που προκύπτουν από την ανακύκλωση των διαφόρων μερών των παλαιών αυτοκινήτων.

Είμαι υποχρεωμένος να ανακυκλώσω το αυτοκίνητο μου;

Από τη στιγμή που το αυτοκίνητο σας έχει φτάσει στο τέλος κύκλου ζωής του πρέπει να ανακυκλωθεί από πιστοποιημένο φορέα. Αυτή η διαδικασία είναι υποχρεωτική γιατί αποτελεί το μοναδικό τρόπο ώστε να αποκτήσετε το πιστοποιητικό καταστροφής που θα επιτρέψει τόσο την αποταξινόμηση του αυτοκινήτου, δηλαδή την παράδοση των πινακίδων, όσο και την απαλλαγή από κάθε οικονομική χρέωση που επιβάρυνε τον ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου μέχρι πρότινος. Επιπλέον μπορεί ο ιδιοκτήτης του ανακυκλωμένου αυτοκινήτου να χρησιμοποιήσει το όφελος της απόσυρσης για την αγορά νέου αυτοκινήτου νέας τεχνολογίας με σημαντική οικονομική ελάφρυνση.

Που θα απευθυνθώ για την ανακύκλωση του αυτοκινήτου μου;

Εμείς, ως αδειοδοτημένος φορέας ανακύκλωσης, θα αναλάβουμε όλη τη διαδικασία ανακύκλωσης του οχήματός σας χωρίς την παραμικρή οικονομική επιβάρυνση για εσάς και με δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου σας στις εγκαταστάσεις μας.

Ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να έχω;

Για να ενημερωθείτε για όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να έχετε για την ανακύκλωση του αυτοκινήτου σας πατήστε εδώ.

Τι είδους οχήματα μπορούν να ανακυκλωθούν;

Όλα τα οχήματα μπορούν να ανακυκλωθούν και να διαγραφούν οριστικά, αλλά το όφελος απο το κίνητρο της απόσυρσης το δικαιούνται μόνο τα Ι.Χ αυτοκίνητα και ελαφριά φορτηγά. Tο όχημα θα πρέπει να είναι επιβατικό ή ελαφρύ φορτηγό (μεικτού βάρους μέχρι 3,5 τόνων) ιδιωτικής χρήσης. Η ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας θα πρέπει να είναι μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2001. Το αποσυρόμενο όχημα θα πρέπει να φέρει όλα τα μηχανικά και κατασκευαστικά του μέρη και να μην είναι ολικά κατεστραμμένο από ατύχημα ή εμπρησμό.

Τι θα μου κοστίσει η ανακύκλωση του αυτοκινήτου μου;

Η ανακύκλωση του αυτοκινήτου σας δεν σας κοστίζει απολύτως τίποτα! Σας προσφέρουμε δωρέαν μεταφορά του οχήματος σας στις εγκαταστάσεις μας και μπορείτε και να επωφελειθείτε οικονομικά από το όφελος της απόσυρσης.

Τι είναι το όφελος από το κίνητρο της απόσυρσης και τι περιλαμβάνει;

Όταν το όχημα που θέλετε να ανακυκλώσετε και να αποσύρετε πληρεί όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις τότε δικαιούστε το όφελος της απόσυρσης, αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να έχετε έκπτωση στα τέλη ταξινόμησης αγοράζοντας νέο αυτοκίνητο νέας τεχνολογίας για ολόκληρο το 2015. Η έκπτωση εξαρτάται από το κυβισμό και τη φορολογητέα αξία του καινούργιου αυτοκινήτου.

Πότε δικαιούμαι το όφελος από το κίνητρο της απόσυρσης;

Το όφελος της απόσυρσης το δικαιούστε εάν το όχημα που θέλετε να αποσύρετε είναι επιβατικό ή ελαφρύ φορτηγό (μεικτού βάρους μέχρι 3,5 τόνων) ιδιωτικής χρήσης. Η ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας θα πρέπει να είναι μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2001. Το αποσυρόμενο όχημα θα πρέπει να φέρει όλα τα μηχανικά και κατασκευαστικά του μέρη και να μην είναι ολικά κατεστραμμένο από ατύχημα ή εμπρησμό.

Σημείωση: Χρειάζετε να προσκομίσετε και την βεβαίωση καταβολής τελών κυκλοφορίας.

Έχω χάσει την άδεια κυκλοφορίας/ έχει κλαπεί η άδεια κυκλοφορίας. Τι μπορώ να κάνω;

Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να προβείτε σε όλες τις νόμιμες διαδικασίες για την επανέκδοσή της.
Αρχικά, θα απευθυνθείτε στα ΚΕΠ, όπου με την ταυτότητά σας θα συμπληρώσετε την σχετική υπεύθυνη δήλωση.
Στην περίπτωση που ο κάτοχος του οχήματος είναι εταιρεία Ο.Ε ή Ε.Ε, απαιτείται αντίγραφο καταστατικού με έδρα, διάρκεια και νόμιμη εκπροσώπηση.
Επιπλέον, όταν ο κάτοχος του οχήματος είναι εταιρεία Α.Ε ή Ε.Π.Ε, απαιτείται Φ.Ε.Κ συστάσεως και ανακοινώσεως μελών του Δ.Σ με έδρα, διάρκεια και νόμιμη εκπροσώπηση.
Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο 2393 771753 η στο 6932 451787 για περισσότερες πληροφορίες.

Έχουν κλαπεί οι πινακίδες. Μπορώ να ανακυκλώσω το αυτοκίνητο μου;

Ναι, μπορείτε να ανακυκλώσετε το αυτοκίνητο σας. Με μια υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρετε ότι οι δυο πινακίδες του οχήματος έχουν κλαπεί και δεν κρατούνται από καμία δημόσια ή αστυνομική αρχή.

Είχα κάνει αίτηση προσωρινής ακινησίας μπορώ να ανακυκλώσω το αυτοκίνητό μου;

Φυσικά και μπορείτε να ανακυκλώσετε το αυτοκίνητό σας. Για να προχωρήσετε στη διαδικασία θα πρέπει ο ιδιοκτήτης του οχήματος που το έχει θέσει σε προσωρινή ακινησία και επιθυμεί να πραγματοποιήσει οριστική διαγραφή, να αιτηθεί στην εφορία του για να μετατραπεί η προσωρινή ακινησία σε οριστική διαγραφή. Η Δ.Ο.Υ στην οποία ανήκει στέλνει υπηρεσιακά τις πινακίδες και την άδεια κυκλοφορίας στην Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών του τομέα του και δίνει στον ιδιοκτήτη αντίγραφο το οποίο αναγράφει όλα τα στοιχεία της άδειας . Ο ιδιοκτήτης παραδίδει στον φορέα ανακύκλωσης το όχημα μαζί με το παραπάνω σημείωμα από την εφορία. Στην Υπηρεσία Μεταφορών παραδίδεται αντίγραφο του Πρωτοκόλλου Καταστροφής μαζί με αυτό το σημείωμα από την εφορία.

Υπάρχει παρακράτηση κυριότητας. Μπορώ να ανακυκλώσω το αυτοκίνητο μου;

Μπορείτε να ανακυκλώσετε το αυτοκίνητο σας, θα πρέπει όμως ο κάτοχος του οχήματος να προβεί στην άρση της παρακράτησης στην αρμόδια υπηρεσία πριν παραδώσει το αυτοκίνητο για ανακύκλωση.

Δεν έχω πληρώσει τέλη κυκλοφορίας μπορώ να ανακυκλώσω το αυτοκίνητό μου;

Ναι μπορείτε να ανακυκλώσετε το αυτοκίνητο σας καθότι για την οριστική διαγραφή του οχήματος δεν απαιτείται βεβαίωση καταβολής των τελών κυκλοφορίας όμως για να πάρετε το όφελος της απόσυρσης πρέπει να τα έχετε πληρώσει.

Σε περίπτωση θανάτου του ιδιοκτήτη ποιος μπορεί να ανακυκλώσει το αυτοκίνητο;

Οι νόμιμοι δικαιούχοι μπορούν να δώσουν το αυτοκίνητο για ανακύκλωση αρκεί να υπάρχει αποδοχή κληρονομιάς και να έχει εκδοθεί καινούργια άδεια κυκλοφορίας στο όνομα τους.

Πως είμαι βέβαιος ότι το όχημα έχει διαγραφεί εντελώς από το όνομα μου;

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα σας αποστείλουμε το επίσημο Πιστοποιητικό Καταστροφής και το έγγραφο της Οριστικής Διαγραφής τα οποία πιστοποιούν ότι το όχημα έχει διαγραφεί από τα φορολογικά σας στοιχεία.