ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΦΟΡΤΗΓΩΝ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΦΟΡΤΗΓΩΝ

Τι είναι η Ανακύκλωση Φορτηγού

Είναι η απόσυρση του φορτηγού σας, δηλαδή η εκ του νόμου διαδικασία με την οποία ένα φορτηγό ΦΙΧ, δίνεται για ανακύκλωση και διαγράφεται οριστικά από τον  ιδιοκτήτη, την εφορία και τα μητρώα του Υπουργείου Μεταφορών και αποσύρεται οριστικά από την κυκλοφορία.

Μπορεί να γίνει οποιαδήποτε χρονική στιγμή μέχρι όμως τις 20 Δεκεμβρίου κάθε έτους, σε όλα τα οχήματα ανεξάρτητα από την κατάσταση στην οποία βρίσκονται.

 Η εταιρεία μας, αναλαμβάνει εξολοκλήρου την παραλαβή και οριστική διαγραφή του φορτηγού ΦΙΧ σας χορηγώντας νόμιμα πιστοποιητικά καταστροφής / οριστικής διαγραφής.

Παρατημένα Φορτηγά

Συχνά παρατηρούμε παρατημένα φορτηγά σε δημόσιους δρόμους, χωράφια κλπ απο ιδιοκτήτες που πιστεύουν πως το όχημα τους θα επισκευαστεί κάποτε. Ωστόσο αυτο δεν γίνετε ΠΟΤΕ καθώς ένα όχημα που κάθετε 1 χρόνο το κόστος επισκευής του είναι τεράστιο.

Για να δούμε όμως τι ορίζει το ΠΔ 116/04 Άρθρο 2 για τα παρατημένα οχήματα

Για τους σκοπούς της παρούσας, νοείται ως:

1. «όχημα», οποιοδήποτε όχημα χαρακτηρισμένο ως κατηγορία Μ1 ή Ν1, όπως ορίζεται στο Π.Δ. 431/1983 (Α` 160) όπως ισχύει, καθώς και τα τρίκυκλα μηχανοκίνητα οχήματα, όπως ορίζονται στην 21090/1874/1993 κοινή υπουργική απόφαση (Β` 428) όπως ισχύει, πλην των τρίκυκλων μοτοσικλετών.

2. «εγκαταλειμμένο όχημα», όχημα το οποίο:
α) εγκαταλείπεται σε δημόσιους, δημοτικούς ή κοινοτικούς δρόμους στους οποίους απαγορεύεται η στάθμευση, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 30 ημέρες,

β) εγκαταλείπεται σε άλλους δημόσιους, δημοτικούς ή κοινοτικούς ή λιμενικούς κοινόχρηστους ή μη χώρους και οδούς για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 90 ημέρες, και χωρίς την άδεια της αρμόδιας Υπηρεσίας ή Αρχής,

γ) εγκαταλείπεται σε ιδιωτικούς χώρους χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση του κυρίου ή νομέα του χώρου κατά δήλωσή του,

δ) αποτελεί γενικά κίνδυνο για το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια των κατοίκων, καθώς και για την δημόσια ή ιδιωτική περιουσία, ιδίως όταν λόγω της καταστάσεως που βρίσκεται δεν δύναται να ανταποκριθεί στον σκοπό για τον οποίο προορίζεται
Εγκαταλειμμένο όχημα που δεν έχει αναζητηθεί από τον ιδιοκτήτη του εντός των χρονικών ορίων του άρθρου 9, παρ. 1 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος, είναι όχημα στο τέλος κύκλου ζωής.

3. «όχημα στο τέλος του κύκλου ζωής του (OKTZ)», όχημα το οποίο αποτελεί απόβλητο κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο α) της 69728/824/1996 κοινής υπουργικής απόφασης σε συνδυασμό με την παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 2939/2001 συμπεριλαμβανομένων των κατασκευαστικών του στοιχείων/εξαρτημάτων.

Διαδικασία Ανακύκλωσης Φορτηγού

Βήμα 1:  Επικοινωνείτε με την Ανακλυκλωση Λαγκαδά & συγκεντρώστε τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Με ένα τηλεφώνημα στο 2393771753 το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό μας θα σας κατευθύνει σε κάθε σας βήμα.

Βήμα 2: Κλείστε ραντεβού για τη συλλογή του αυτοκινήτου από το χώρο σας

Το αυτοκίνητο σας μεταφέρετε από το χώρο σας με γερανούς της εταιρίας μας στην ημέρα και ώρα που σας εξυπηρετεί και χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Κατά την παράδοση του αυτοκινήτου σας, λαμβάνετε μια βεβαίωση παραλαβής η οποία σας κατοχυρώνει στο ότι έχετε δώσει το αυτοκίνητο σας για ανακύκλωση.

Βήμα 3: Παραλαβή  Πιστοποιητικού Καταστροφής

Με το που ολοκληρωθεί η διαδικασία της απόσυρσης  θα λάβετε απο εμάς το Επίσημο Πιστοποιητικό Καταστροφής του αυτοκινήτου σας. Το Πιστοποιητικό Καταστροφής είναι το επίσημο έγγραφο το οποίο πιστοποιεί την αποταξινόμηση του αυτοκινήτου σας από το όνομα σας και τα μητρώα της Εφορίας και της Διεύθυνσης Μεταφορών.

Ανακύκλωση Λαγκαδά

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΛΑΓΚΑΔΑ (Φιλλιπάκη Ζωή) αποτελεί μία από τις κορυφαίες μονάδες απόσυρσης αυτοκινήτων του Νομού Θεσσαλονίκης.
Δραστηριοποιουμαστε στον κλάδο ανακύκλωσης παλαιών οχημάτων από το 2015, σε καινουργίες εγκαταστάσεις και εφαρμόζοντας σύγχρονες μεθόδους ανακύκλωσης, ενώ η εμπειρία στον χώρο του αυτοκινήτου ξεπερνά τα 40 χρόνια. Λειτουργούμε με την άδεια της Εναλλακτικής Διαχείρισης Οχημάτων Ελλάδος (ΕΔΟΕ), τηρώντας τις ευρωπαϊκές περιβαλλοντικές οδηγίες και τους κανόνες ασφαλείας.
Αναλαμβάνουμε εξολοκλήρου την παραλαβή και οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας δίχως να χρειαστεί να κάνετε τίποτα εσείς πέραν απο μερικές υπογραφές.
Με ένα τηλέφωνο εκτιμούμε και παραλαμβάνουμε ΔΩΡΕΑΝ το όχημα σας και εκδίδουμε την Βεβαίωση Παραλαβής. Το Πιστοποιητικό Καταστροφής του οχήματος αποστέλλεται ταχυδρομικώς στη διεύθυνση που μας δίνετε και στην εφορία την οποία ανήκετε.

Η αποζημίωση – κέρδος απο το παλαιό σας όχημα γίνεται με μετρητά κατά την παράδοση του οχήματος.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΗΤΑ

Η Ανακύκλωση Λαγκαδά και ανάλογα τον τύπο του οχήματος σας προσφέρει και άμεσο κέρδος σε μετρητά!!!

 

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ

2393.771753

 

23930.22650

metrita-anakiklosi-aytokinitou
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

anakiklosi-aposirsi-aytokinitwn

37ο χλμ Θεσσαλονίκης Καβάλας
57020 Λαγκαδίκια, Θεσσαλονίκη
[email protected]

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ
Για ανταλλακτικά:
Για ανακύκλωση:
Κινητό:
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΑΠΟ