ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

anakiklosi-αποσυρση-aytokinitou

Τι είναι η Απόσυρση Αυτοκινήτου

Απόσυρση είναι η οριστική διαγραφή του οχήματος. Μπορεί να γίνει οποιαδήποτε χρονική στιγμή μέχρι όμως τις 20 Δεκεμβρίου κάθε έτους, σε όλα τα οχήματα ανεξάρτητα από την κατάσταση στην οποία βρίσκονται.

 Η εταιρεία μας, αναλαμβάνει εξολοκλήρου την παραλαβή και οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας χορηγώντας νόμιμα πιστοποιητικά καταστροφής / οριστικής διαγραφής.

Η απόσυρση ενός αυτοκινήτου μπορεί να γίνει μόνο σε επίσημα Κέντρα Απόσυρσης Αυτοκινήτων.
Μόνο τα Επίσημα Κέντρα Απόσυρσης Εκδίδουν Πιστοποιητικό Καταστροφής

Προσοχή! Η έκδοση του Πιστοποιητικού Καταστροφής για το όχημά σας οφείλει να γίνεται αποκλειστικά από τα Επίσημα Κέντρα Απόσυρσης. Αυτό το έγγραφο αποτελεί το μοναδικό επίσημο πιστοποιητικό που βεβαιώνει την οριστική διαγραφή του οχήματός σας από τα μητρώα του Κράτους.

Τα αδειοδοτημένα Κέντρα Ανακύκλωσης αυτοκινήτων λειτουργούν υπό την εποπτεία του ΥΠΕΚΑ και της ΕΔΟΕ.

Διαδικασία απόσυρσης αυτοκινήτου

1. Ο ιδιοκτήτης του οχήματος ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του παραδίδει το αποσυρόμενο όχημα στην Ανακύκλωση Λαγκαδά και λαμβάνει σχετική βεβαίωση παραλαβής (δωράν παραλαβή απο τον χώρο σας).

2. Η επιχείρησή μας θα εκδώσει και θα παραδώσει στον ιδιοκτήτη του οχήματος πιστοποιητικό καταστροφής, μέσα σε 8 ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής του.

3. Η επιχείρησή μας θα διαβιβάσει αντίγραφο του πιστοποιητικού καταστροφής, υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την κατάσταση του παραληφθέντος οχήματος και τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η οριστική διαγραφή του οχήματος.

4. Η Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας εκδίδει, εντός 5 ημερών από τη λήψη αντιγράφου του πιστοποιητικού καταστροφής, και παραδίδει στον ιδιοκτήτη ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του, τη μηχανογραφημένη πράξη οριστικής διαγραφής.

6. Το πιστοποιητικό καταστροφής συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση της επιχείρησής μας σχετικά με την κατάσταση του οχήματος. Η ως άνω υπεύθυνη δήλωση αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πιστοποιητικού καταστροφής.

7. Σε περίπτωση απώλειας άδειας κυκλοφορίας ή πινακίδων, πριν ξεκινήσει η διαδικασία της απόσυρσης, θα πρέπει ο ιδιοκτήτης του οχήματος να υποβάλλει στην υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας, όλα τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά που απαιτούνται στις αντίστοιχες περιπτώσεις, πλην του παραβόλου. Στις περιπτώσεις αυτές η υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας θα χορηγεί «Υπηρεσιακό αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας για απόσυρση» και «Βεβαίωση υποβολής δικαιολογητικών για ανταλλακτικές πινακίδες λόγω απόσυρσης» κατά περίπτωση.

8. Μετά την ολοκλήρωση της συνολικής διαδικασίας απόσυρσης και οριστικής διαγραφής παραδίδουμε στους πελάτες μας τα σχετικά έγγραφα που έχουν παραχθεί: Πιστοποιητικό Καταστροφής και Μηχανογραφική Πράξη Οριστικής Διαγραφής (μόνο στην περίπτωση απόσυρσης με επιδότηση τελών ταξινόμησης).

Συχνές ερωτήσεις απόσυρσης

Γιατί να ανακυκλώσω το αυτοκίνητο μου;

Η ανακύκλωση των οχημάτων συνεισφέρει σημαντικά στην προστασία του περιβάλλοντος, αφού η αξιοποίηση όλων των ανακυκλώσιμων υλικών που θα αφαιρεθούν από τα οχήματα επαναχρησιμοποιούνται για τη δημιουργία άλλων εξίσου χρήσιμων προϊόντων. Επίσης, για κάθε όχημα το οποίο ανακυκλώνεται αποφεύγεται η μόλυνση του περιβάλλοντος με την απόρριψη περίπου 10 κιλών ορυκτελαίου, 3 κιλών οξέων μπαταρίας, 7 κιλών μολύβδου, 40 κιλών εύφλεκτων ελαστικών, 1 κιλού αμιάντου και πολλών ακόμα άκρως επιβλαβών ουσιών.

Επιπλέον αποδεσμεύονται αρκετές εκατοντάδες πολύτιμες θέσεις στάθμευσης που είναι κατειλημμένες από ακινητοποιημένα οχήματα και ανατροφοδοτούμε τη βιομηχανία με πρώτες ύλες, που προκύπτουν από την ανακύκλωση των διαφόρων μερών των παλαιών αυτοκινήτων.

Είμαι υποχρεωμένος να αποσύρω το αυτοκίνητο μου;

Από τη στιγμή που το αυτοκίνητο σας έχει φτάσει στο τέλος κύκλου ζωής του πρέπει να ανακυκλωθεί από πιστοποιημένο φορέα. Αυτή η διαδικασία είναι υποχρεωτική γιατί αποτελεί το μοναδικό τρόπο ώστε να αποκτήσετε το πιστοποιητικό καταστροφής που θα επιτρέψει τόσο την αποταξινόμηση του αυτοκινήτου, δηλαδή την παράδοση των πινακίδων, όσο και την απαλλαγή από κάθε οικονομική χρέωση που επιβάρυνε τον ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου μέχρι πρότινος. Επιπλέον μπορεί ο ιδιοκτήτης του ανακυκλωμένου αυτοκινήτου να χρησιμοποιήσει το όφελος της απόσυρσης για την αγορά νέου αυτοκινήτου νέας τεχνολογίας με σημαντική οικονομική ελάφρυνση.

Που θα απευθυνθώ για την ανακύκλωση του αυτοκινήτου μου;

Εμείς, ως αδειοδοτημένος φορέας ανακύκλωσης, θα αναλάβουμε όλη τη διαδικασία ανακύκλωσης του οχήματός σας χωρίς την παραμικρή οικονομική επιβάρυνση για εσάς και με δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου σας στις εγκαταστάσεις μας.

Δεν έχω πληρώσει τέλη κυκλοφορίας μπορώ να ανακυκλώσω το αυτοκίνητό μου;

Ναι μπορείτε να ανακυκλώσετε το αυτοκίνητο σας καθότι για την οριστική διαγραφή του οχήματος δεν απαιτείται βεβαίωση καταβολής των τελών κυκλοφορίας όμως για να πάρετε το όφελος της απόσυρσης πρέπει να τα έχετε πληρώσει.

Ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να έχω;
Τι θα μου κοστίσει η ανακύκλωση του αυτοκινήτου μου;

Η ανακύκλωση του αυτοκινήτου σας δεν σας κοστίζει απολύτως τίποτα! Σας προσφέρουμε δωρέαν μεταφορά του οχήματος σας στις εγκαταστάσεις μας και μπορείτε και να επωφελειθείτε οικονομικά από το όφελος της απόσυρσης.

Σε περίπτωση θανάτου του ιδιοκτήτη ποιος μπορεί να ανακυκλώσει το αυτοκίνητο;

Οι νόμιμοι δικαιούχοι μπορούν να δώσουν το αυτοκίνητο για ανακύκλωση αρκεί να υπάρχει αποδοχή κληρονομιάς και να έχει εκδοθεί καινούργια άδεια κυκλοφορίας στο όνομα τους.

Είχα κάνει αίτηση προσωρινής ακινησίας μπορώ να ανακυκλώσω το αυτοκίνητό μου;

Φυσικά και μπορείτε να ανακυκλώσετε το αυτοκίνητό σας. Για να προχωρήσετε στη διαδικασία θα πρέπει ο ιδιοκτήτης του οχήματος που το έχει θέσει σε προσωρινή ακινησία και επιθυμεί να πραγματοποιήσει οριστική διαγραφή, να αιτηθεί στην εφορία του για να μετατραπεί η προσωρινή ακινησία σε οριστική διαγραφή. Η Δ.Ο.Υ στην οποία ανήκει στέλνει υπηρεσιακά τις πινακίδες και την άδεια κυκλοφορίας στην Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών του τομέα του και δίνει στον ιδιοκτήτη αντίγραφο το οποίο αναγράφει όλα τα στοιχεία της άδειας . Ο ιδιοκτήτης παραδίδει στον φορέα ανακύκλωσης το όχημα μαζί με το παραπάνω σημείωμα από την εφορία. Στην Υπηρεσία Μεταφορών παραδίδεται αντίγραφο του Πρωτοκόλλου Καταστροφής μαζί με αυτό το σημείωμα από την εφορία.

Ανακύκλωση Λαγκαδά

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΛΑΓΚΑΔΑ (Φιλλιπάκη Ζωή) αποτελεί μία από τις κορυφαίες μονάδες απόσυρσης αυτοκινήτων του Νομού Θεσσαλονίκης.
Δραστηριοποιουμαστε στον κλάδο ανακύκλωσης παλαιών οχημάτων από το 2015, σε καινουργίες εγκαταστάσεις και εφαρμόζοντας σύγχρονες μεθόδους ανακύκλωσης, ενώ η εμπειρία στον χώρο του αυτοκινήτου ξεπερνά τα 40 χρόνια. Λειτουργούμε με την άδεια της Εναλλακτικής Διαχείρισης Οχημάτων Ελλάδος (ΕΔΟΕ), τηρώντας τις ευρωπαϊκές περιβαλλοντικές οδηγίες και τους κανόνες ασφαλείας.
Αναλαμβάνουμε εξολοκλήρου την παραλαβή και οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας δίχως να χρειαστεί να κάνετε τίποτα εσείς πέραν απο μερικές υπογραφές.
Με ένα τηλέφωνο εκτιμούμε και παραλαμβάνουμε ΔΩΡΕΑΝ το όχημα σας και εκδίδουμε την Βεβαίωση Παραλαβής. Το Πιστοποιητικό Καταστροφής του οχήματος αποστέλλεται ταχυδρομικώς στη διεύθυνση που μας δίνετε και στην εφορία την οποία ανήκετε.

Η αποζημίωση – κέρδος απο το παλαιό σας όχημα γίνεται με μετρητά κατά την παράδοση του οχήματος.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΗΤΑ

Πέραν απο τα μετρητά έχετε πολλάπλο κέρδος καθώς απαλλάσεστε από τα έξοδα που θα είχατε για τα τέλη κυκλοφορίας, το Κ.Τ.Ε.Ο. και της ασφάλισης του αυτοκινήτου σας.

 

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ

2393.771753

 

23930.22650

metrita-anakiklosi-aytokinitou
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

anakiklosi-aposirsi-aytokinitwn

37ο χλμ Θεσσαλονίκης Καβάλας
57020 Λαγκαδίκια, Θεσσαλονίκη
[email protected]

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ
Για ανταλλακτικά:
Για ανακύκλωση:
Κινητό:
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΑΠΟ