Ιδιωτικό απόρρητο

Η φΙΛΙΠΠΑΚΗ ΖΩΗ (www.anakiklosi-lagada.gr) θέτει σε ύψιστη προτεραιότητα την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2472/97 που εφαρμόζεται στις βάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) και δεσμεύεται για την πλήρη εφαρμογή τους λαμβάνοντας υπόψη την υιοθέτηση των κατάλληλων τεχνικών και διοικητικών μέτρων.

Η εταιρία μας έχει λάβει τα τεχνικά μέτρα που διασφαλίζουν την προστασία των προσωπικών δεδομένων κατά την μετάδοση, διαχείριση και αποθήκευσή τους, η φύση του διαδικτύου όμως είναι τέτοια που τίποτα δεν μπορεί να εγγυηθεί την απόλυτη προστασία.

Cookies

Για την ομαλή λειτουργία του www.anakiklosi-lagada.gr γίνεται χρήση cookies. Τα cookies είναι αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται από τον browser του χρήστη στον υπολογιστή του. Με τη χρήση των cookies η anakiklosi-lagada.gr μπορεί να παρέχει υπηρεσίες που δεν θα ήταν δυνατές χωρίς αυτά.

Οι χρήστες μπορούν να διαγράφουν από τον browser τους τα cookies, αλλά και να τα απενεργοποιούν εντελώς. Για τον Chrome

Συλλογή γενικών δεδομένων και πληροφοριών

Κατά τη χρήση του anakiklosi-lagada.gr συλλέγονται και αποθηκεύονται σε log files του server στοιχεία όπως η IP του χρήστη, ο browser του, το λειτουργικό του σύστημα, η ημερομηνία και η ώρα κάθε κλήσης προς τους server μας, το από πού ήρθε στο site μας (referrer) και άλλα παρεμφερή στοιχεία. Αυτά τα στοιχεία δεν μπορούν να ταυτοποιήσουν τον χρήστη, χρειάζονται όμως για την παρακολούθηση της ομαλής λειτουργίας των server μας, τη βελτιστοποίηση των διαφημίσεών μας, αλλά και την παροχή πληροφοριών στις αρχές σε περίπτωση κυβερνοεπιθέσεων.

Εγγραφή χρήστη

Για την πρόσβαση στην anakiklosi-lagada.gr δεν απαιτείται η εγγραφή χρήστη.

Αποθήκευση ιστοσελίδων στα αγαπημένα και ενημερωτικά email

Οι χρήστες του anakiklosi-lagada.gr έχουν τη δυνατότητα να αποθηκεύουν στα “αγαπημένα” τα site τα οποία τους ενδιαφέρει να παρακολουθούν την πορεία τους και για αυτά τα site λαμβάνουν τακτικές ενημερώσεις μέσω email. Έχουν τη δυνατότητα να αφαιρέσουν site από τα αγαπημένα. Αν τα αφαιρέσουν όλα, δεν θα λαμβάνουν την τακτική ενημέρωση των site που παρακολουθούν.

Σχόλια στο blog

Οι χρήστες των site μας έχουν τη δυνατότητα να αφήνουν σχόλια στο blog μας. Σε αυτή την περίπτωση αποθηκεύεται το όνομα, το email, η ημερομηνία και ώρα καταχώρησης και η IP τους στους server μας. Σε περίπτωση που έταιρος χρήστης αφήσει σχόλιο σε blog post όπου προηγούμενοι χρήστες έχουν αφήσει σχόλιο, τότε οι προηγούμενοι χρήστες ενημερώνονται με email για το νέο σχόλιο. Αυτό χρειάζεται ώστε να μπορούν να ανταπαντήσουν άμεσα.

Δικαιώματα των χρηστών

Οι χρήστες των σελίδων του anakiklosi-lagada.gr έχουν δικαίωμα να αιτηθούν στέλνοντας email στο [email protected] να αποκτήσουν ηλεκτρονικό αντίγραφο των δεδομένων που έχουμε για αυτούς, καθώς και την πλήρη διαγραφή τους, τα οποία και θα ικανοποιηθούν άμεσα.

Στατιστική ανάλυση δεδομένων επισκεψιμότητας

Δεδομένα συμπεριφοράς στο anakiklosi-lagada.gr, όπως ποιες σελίδες επισκέπτεται, χρόνους παραμονής, από ποια site ήρθε (referrer), συχνότητα επισκέψεων κτλ. αποθηκεύονται στο server μας, αλλά και σε τρίτες υπηρεσίες όπως το Google Analytics για το σκοπό της βελτίωσης του μάρκετινγκ του anakiklosi-lagada.gr. Αυτές οι τρίτες υπηρεσίες αποθηκεύουν cookies για να λειτουργήσουν.

Remarketing

Για σκοπούς διαφήμισης, παρέχονται δεδομένα επισκεψιμότητας σε τρίτες υπηρεσίες, όπως το Google και το Facebook με σκοπό την εμφάνιση διαφημιστικών μηνυμάτων σε site τρίτων.

Συνεργασία με τις αρχές

Προσωπικά δεδομένα μπορεί να κοινοποιηθούν σε δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

Για ερωτήσεις σχετικά με τον έλεγχο και την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, καθώς και για αιτήματα λήψης αντιγράφου ή διαγραφής τους, μπορείτε να στέλνετε e-mail στο [email protected].

Η χρήση του anakiklosi-lagada.gr προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον χρήστη των παραπάνω όρων. Οι όροι μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Κάθε αλλαγή θα δημοσιεύεται σε αυτή τη σελίδα.