Ανακύκλωση Αυτοκινήτου Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Κάθε όχημα έχει το λεγόμενο Ο.Τ.Κ.Ζ.. Είναι τα αρχικά από «Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής», που είναι εκείνα τα παλαιά αυτοκίνητα και ελαφρά φορτηγά, που οι ιδιοκτήτες τους έχουν αποφασίσει να μην χρησιμοποιήσουν ξανά και επιθυμούν να καταθέσουν μόνιμα τις πινακίδες τους, ώστε να μην επιβαρύνονται άλλο πλέον με τα διάφορα κόστη χρήσης(συντήρηση, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια κλπ.).
Μάλιστα επ’ αυτού υπάρχει και σχετική οδηγία της Ε.Ε. προς τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης, η οποία καθορίζει όλες εκείνες τις διαδικασίες που απαιτούνται για τη πρόληψη και αποφυγή της δημιουργίας αποβλήτων από οχήματα (εγκαταλελειμμένα σε αγρούς, δρόμους κλπ) , μέσω της προώθησης της επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και ανάκτησης των Ο.Τ.Κ.Ζ. και των εξαρτημάτων τους.

Με λίγα λόγια η απόσυρση των οχημάτων είναι υποχρεωτική όταν κάποιος δε θέλει να έχει στην κατοχή του άλλο ένα όχημα, ενώ μέχρι και τις 20 Δεκεμβρίου δίνονται και κίνητρα ΜΕ μείωση του ειδικού τέλους ταξινόμησης. Με λίγα λόγια όποιος αποσύρει ένα αυτοκίνητο ή φορτηγό θα λαμβάνει φορο-ελάφρυνση για την αγορά νέου.

Σύμφωνα με τον ΕΔΟΕΕ (Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδος), οι συχνότερες ερωτήσεις (και οι απαντήσεις τους) που αφορούν τη διαδικασία ανακύκλωσης (και διαγραφής) οχημάτων είναι οι εξής…

Γιατί πρέπει να ανακυκλώσω το αυτοκίνητό μου;
Για τη διατήρηση της καθαριότητας στη πόλη και την αξιοποίηση του αυτοκινήτου στη παραγωγή άλλων προϊόντων.

Πότε πρέπει να ανακυκλώσω το αυτοκίνητό μου;
Δεν υπάρχει προδιαγεγραμμένη ημερομηνία. Το αυτοκίνητο μπορεί να αποσυρθεί από τη κυκλοφορία όποτε θελήσει ο ιδιοκτήτης του. Μπορεί ακόμα και μην αποσυρθεί ποτέ, εφόσον ο ιδιοκτήτης συνεχίσει να πληρώνει τα τέλη κυκλοφορίας και την ασφάλεια και να το περνάει από τεχνικό έλεγχο-ΚΤΕΟ.

Που θα πάω το αυτοκίνητό μου για ανακύκλωση;
Σε οποιοδήποτε από τα εγκεκριμένα κέντρα Εναλλακτικής Διαχείρισης που φέρουν τη πινακίδα και το σήμα της ΕΔΟΕ, έχοντας απλώς μαζί την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου και τη ταυτότητά. Εκεί θα εκδοθεί το πιστοποιητικό καταστροφής με το οποίο θα αποταξινομηθεί οριστικά το αυτοκίνητό (παράδοση πινακίδων).

Είμαι υποχρεωμένος να παραδώσω το αυτοκίνητό μου;
Ναι, γιατί είναι ο μοναδικός τρόπος για να αποκτηθεί το πιστοποιητικό καταστροφής που θα μου επιτρέψει την αποταξινομήση (παράδοση πινακίδων).

Τι θα μου κοστίσει;
Απολύτως τίποτα! Η παράδοση του οχήματος γίνεται δωρεάν εφόσον αυτό είναι ακέραιο και αυτούσιο.

Υπάρχει ένα εγκαταλειμμένο αυτοκίνητο στη γειτονιά μου. Που θα απευθυνθώ;
Σύμφωνα με το ΠΔ, αρμόδιος φορέας είναι η τοπική αυτοδιοίκηση. Συνεπώς κάθε ιδιώτης θα πρέπει να απευθυνθεί στο δήμο ή στη κοινότητα που ανήκει.
Tι διαδικασία χρειάζεται για να από-ταξινομήσω το αυτοκίνητο μου οριστικά.
Πρωταρχικά να παραδώσετε το όχημα σας σε ένα από τα Εγκεκριμένα Κέντρα Εναλλακτικής Διαχείρισης. Η αποταξινόμιση του οχήματος γίνεται από το Εγκεκριμένο Κέντρο Εναλλακτικής Διαχείρισης.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το όχημα πρέπει να παραδοθεί έως τις 20 Δεκεμβρίου κάθε έτους. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα της ΕΔΟΕ(2106899039) ή των κατά τόπους επεξεργαστών (σημεία παράδοσης)

Μπορώ να παραδώσω το όχημα μου όπου θέλω;
Ναι, εφόσον το Κέντρο Εναλλακτικής Διαχείρισης είναι εγκεκριμένο και φέρει την πινακίδα και το σήμα σας ΕΔΟΕ. Τα εγκεκριμένα κέντρα πρόκειται να δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα της ΕΔΟΕ, στον Τύπο και σας αντιπροσωπείες αυτοκινήτων.

Θα πάρω χρήματα όταν παραδώσω το αυτοκίνητό μου;
Η παράδοση του οχήματος σας προς ανακύκλωση είναι υποχρέωση κάθε τελικού χρήστη και συνεπώς δεν προβλέπεται καμία αξία αγοράς. Εντούτοις αν πιστεύεται ότι το όχημα σας διατηρεί κάποια εμπορική αξία τότε μπορείτε να την επιδιώξετε πουλώντας το όχημα είτε σαν όχημα, είτε σαν ανταλλακτικά.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Πώληση νοείται η νόμιμη μεταβίβαση σας άδειας κυκλοφορίας.

Το αυτοκίνητο μου δεν μετακινείται. Είμαι υποχρεωμένος να το πάω για καταστροφή;
Ναι. Θυμηθείτε ένα ακίνητο όχημα είναι εστία περιβαλλοντικής μόλυνσης. Σας υπενθυμίζουμε να υπολογίσετε ότι το κόστος μεταφοράς του είναι μικρότερο από το κόστος των τελών κυκλοφορίας για ένα έτος.

Είμαι υποχρεωμένος να παραστώ αυτοπροσώπως στην παράδοση του αυτοκινήτου μου σας καταστροφή;
Όχι. Μπορείτε να εξουσιοδοτήσετε κάποιον τρίτο με απλή εξουσιοδότηση. Επιπλέον θα χρειαστούν η φωτοτυπία της ταυτότητα σας καθώς και η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος σας.

Το αυτοκίνητο μου δεν είναι στο όνομα μου. Μπορώ να το παραδώσω;
Για λόγους ασφαλείας χρειάζεται εξουσιοδότηση από τον νόμιμο κάτοχο του οχήματος ή κάποια άλλη βεβαίωση ότι είστε νόμιμος χρήστης του οχήματος. Π.χ. Πληρεξούσιο η αποδοχή κληρονομιάς κ.α.

Ο κατασκευαστής του αυτοκινήτου μου δεν υπάρχει πια. Είμαι υποχρεωμένος να το πάω για να ανακύκλωση;
Ναι. Ισχύει ο ίδιος κανόνας για σας όπως και για τα υπόλοιπα αυτοκίνητα.

Ο νόμος της ανακύκλωσης αυτοκινήτων ισχύει για όλα τα αυτοκίνητα;
Ισχύει για όλα ανεξαιρέτως τα επιβατικά και ελαφρά φορτηγά με μικτό βάρος έως 3.5 τ.

Ποιος μπορεί να μου παρέχει περισσότερες πληροφορίες για την ανακύκλωση του οχήματος μου;
Αρμόδιος φορέας είναι η ΕΔΟΕ (Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδος).
Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι: 210-6899039

Τι πρέπει να κάνετε:
Η παράδοση του παλαιού οχήματος δεν συνεπάγεται κόστος για τον ιδιοκτήτη, εφόσον το οδηγήσει ή μεταφέρει ο ίδιος σε συμβεβλημένη μονάδα ανακύκλωσης ή σημείο συλλογής. Με την παράδοση του οχήματος παραλαμβάνετε βεβαίωση καταστροφής.
Όλες οι διαδικασίες διαγραφής του οχήματος (απαλλαγής από τα τέλη κυκλοφορίας) αναλαμβάνονται από την μονάδα σε συνεργασία με την ΕΔΟΕ.

Η διαγραφή του οχήματος ολοκληρώνεται με την έκδοση του πιστοποιητικού καταστροφής, στο οποίο αναγράφονται τα στοιχεία του κατόχου, του οχήματος καθώς και η ημερομηνία και το πρωτόκολλο παράδοσης της άδειας κυκλοφορίας και των πινακίδων στην αρμόδια Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών. Ουδεμία άλλη υποχρέωση έχει ο κάτοχος του οχήματος.

Σε περίπτωση κατά την οποία το όχημα δεν κινείται οι μονάδες ανακύκλωσης δύνανται να εξυπηρετήσουν με ιδιόκτητα μέσα μεταφοράς ή συνεργαζόμενους μεταφορείς, (ίσως να υπάρξει χρέωση).

Εάν από το όχημα σας λείπουν βασικά μηχανικά ή μεταλλικά μέρη, όπως προδιαγράφεται από το ΠΔ116/2004, η μονάδα ανακύκλωσης δικαιούται να χρεώσει τον ιδιοκτήτη. Η χρέωση πρέπει να συνοδεύεται από τιμολόγιο. Το ύψος της χρέωσης είναι συγκεκριμένο και έχει εγκριθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ.